Translate

Wednesday, May 23, 2018

De Pinkstergedachte en Kinderleed


Pinksteren is een christelijke feestdag, waarmee de uitstorting van de Heilige Geest wordt herdacht. Feitelijk het begin van de christelijke kerk .


Gisteren was het 2e Pinksterdag en in de waan van deze Christelijke feestdag en het mooie weer heb ik samen met collega R de ochtenddienst Noodhulp.


Er gebeurt van alles op deze dag waar alle bureaus en instanties verplicht of vrijwillig vrij zijn. Behalve dan uw politie. Het oliemannetje of –vrouwtje dat met een paar druppels spreekwoordelijke olie ruzies en vetes beslecht of draaglijker maakt door er te interveniëren, te bemiddelen, te adviseren of als het niet anders kan, de sterke arm ingevolge de Wet in te zetten.


Wat mij dan opvalt is dat er in ons Team diverse malen meldingen gedaan worden i.v.m. de omgangsregeling minderjarige kinderen van gescheiden ouders.


Waarin de regeling als zodanig met handen en voeten wordt getreden simpelweg omdat de regeling niet nagekomen wordt. Of anderszins dwingend opzij gezet wordt.


De goede en de kwade genius van een- of beide ouders laat ik buiten beschouwing want daar gaat het niet om.


De kern is dat in het belang van het kind alles gedaan wordt, zoals wettelijk overeengekomen en getekend door ouders/verzorgers onder de regie van advocaten etc.


Daarin heeft uw politie een heel moeilijke taak want het ligt niet zo simpel.


Gisteren was de remedie om opnieuw de advocaat te raadplegen en alles in het werk te stellen om een omgangsregeling te verkrijgen die opnieuw hout snijdt aan beide kanten. Opdat het belang van het kind voorop staat en niet het gekissebis van de ouders/verantwoordelijken.


Zo voorkom je problemen en hoeft uw politie, collega R en ik, niet met tatutatu te rijden en de branche richtlijnen te overschrijden om moord en doodslag tussen de ogenschijnlijke kissebissers te voorkomen.


Soms, en gisteren overduidelijk werd een melding op scherp gezet door een van de partijen en kon onze O.C. = meldkamer niet ander dan met prioriteit 1 uit te geven aan de surveillancediensten. Want dan rijden we zo snel als mogelijk om erger te voorkomen! De autobanden van de politieauto moeten nog afkoelen ivm burning rubber!


Later horen we dat de O.C. op een andere plaats weer een melding uitgeeft waarin de omgangsregeling niet wordt nageleefd en er problemen zijn tussen de ouders.


Tussendoor krijgen we nog andere meldingen op het civiele vlak en nog een misselijkmakende zeden casus waarin we naar een oplossing zoeken en de partijen adviseren. De Zedenafdeling is door ons in kennis gesteld voor verder onderzoek.


Zelfs de sterke arm staat genoemd in de wetgeving. De politie moet tal van zaken nagaan in de systemen, onder andere;


Of de rechter tijdens de echtscheidingsprocedure het/de kind(eren) aan een van de ouders heeft toevertrouwd;

3 Wie het gezag heeft;

4 Wat de achtergronden zijn;

5 Of er sprake is van een bedreigende situatie;

6 Of er op de beschikking staat dat ze bij voorraad uitvoerbaar is;

7 Of er gebruik gemaakt kan worden van de sterke arm.


In de beschikking moet expliciet zijn opgenomen; Of er gebruik gemaakt kan worden van de sterke arm. De beschikking moet getoond kunnen worden aan de politie.


Gisteren heb ik in beide gevallen niet meegemaakt dat er überhaupt een beschikking kon worden getoond.


De beschikking is noodzakelijk gereedschap voor de politie om te kunnen optreden, vooral wanneer de Sterke Arm genoemd wordt. Want u weet dat de politie zich aan de Wetgeving moet houden.


De weergoden zijn het niet eens met wat er allemaal gebeurt in onze maatschappij en heffen een klein sporadisch vingertje op in de vorm van bliksemschichten en luid knallend onweer.


Mooi dat bespaart weer een fikse lading ander vuurwerk


Tot de volgende keer, gr Han

Wednesday, May 9, 2018

Is HENNEPTEELT een heus buurtprobleem?Zeker weten van wel. Louche figuren, auto’s op verkeerde tijdstippen al dan niet zichtbaar, gloeiende lampen, brommende geluiden, en zo verder maken hennepteelt tot een pijnlijke steenpuist van elke buurt. O ja, last but not least het potentiële brandgevaar voor het betreffende pand maar vooral ten nadele van de buren en directe omgeving al dan niet door frauduleus amateuristisch geklus aan de elec. meter.

BRANDGEVAAR ligt altijd in een klein gevaarlijk hoekje te smeulen en te wachten. Zo ook vandaag door gepruts en geklungel door de tot nog toe NN figuren, man man man wat een toestanden.

Deze wijkagent krijgt in de politieketen de verontruste meldingen op zijn bordje. Intern als extern spreid ik mijn tentakels uit voor participatie. GELUKKIG werd ik vandaag ondersteund door de niet aflatende werklust en animo van de professionals.

Na gedegen vooronderzoek vandaag in #Grevenbicht op de #Raadhuisstraat een woning binnen gegaan door het slot te demonteren waarna de toegang mogelijk werd. In de woning was niemand aanwezig en was ook niet als zodanig ingericht. Grotendeels werden de ruimten gebruikt voor en ten behoeve van het telen van hennepplanten.
Zoals ik al zei; Omdat hennep ruimen zeer specialistisch werk is ben ik met voldoende professionals naar binnen gegaan en heb de eigen en andermans veiligheid voorop gezet. Alles binnen de kaders van de wetgeving. Alleen daarbinnen mogen wij acteren, ruimen en de torenhoge administratieve lasten verorberen.

Door fraude aan de meterstanden is de maatschappij debet om de lasten financieel op te hoesten.

Huur en verhuur is een gedoe. Iedereen kan frauderen ook met werkgeverscontracten, salaris strips en zo verder. Meten is weten, er zijn tal van Nederlandse initiatieven die woonfraude & hennepteelt tegen kunnen gaan.
Wil je VERHUREN? sla dan in godsnaam de sites van www.sbwh.nl of www.verhuurveilig.nl erop na via internet of kijk naar soortgelijke initiatieven.

Dan weet je ook of je huurpenningen kunt verwachten of dat je achteraf met flinke schade aan je pand blijft zitten en de malafide huurder er met de noorderzon tussenuit knijpt en zijn slag elders onverdroten voortzet.

Deze mensen zijn van de categorie voor wie geen enkele wetgeving geldt, althans dat is de instelling…

Vandaag werd een hennepplantage opgerold in Grevenbicht. Velen zullen er nog volgen, t.z.t. Helaas kunnen we niet altijd de snelle korte klap inzetten. Daar is de wetgeving te specialistisch voor. Wij als politie proberen wel dit soort casussen te prioriteren en snel te tackelen.

Weet echter dat wij moeten roeien met de riemen die wij tot onzer beschikking hebben o ja ook nog de benodigde man/vrouwkracht is een hot item!!

Thursday, May 3, 2018

Doelloos of toeval of toch niet?


Doelloos:
Dan kom ik in het begin van deze week in de vroege noodhulp in gesprek met mijn collega. Er  komt een kleine komische discussie op gang over de doelloosheid binnen politiewerk en ons patroon in surveilleren. Lol.

Doelloos politiewerk is wanneer je schijnbaar zomaar en zonder directe opdracht het parcours binnen jouw werkgebied doorkruist. Echter doelloos rondrijden bestaat niet want iedereen zo ook uw politie is voorgeprogrammeerd op de core business, toch.

Ik vind zelf dat doelloos rondrijden niet bestaat, mocht je dit denken. Door de hoeveelheid van gestuurde operationele informatie maken de grijze hersencellen bij praktisch iedere diender overuren en raken verhit of in de overdrive. 

De individuele aansturing van ieders hersenpan en vooral bij de familie Hermandad maakt dat de politionele prioriteiten, aandacht-vestigingen, operationele informatie en -last but not least - wijkgebonden politiewerk, ongemerkt ieders politie-pad blijven doorkruisen en teisteren.

Het voordeel hiervan is dat op latente wijze eventueel het politionele pad geëffend en uitgestippeld wordt, mocht dit al niet zo zijn opgenomen in het politie DNA.

Het rare is dat de politie hierin gevoed wordt met een paar intrinsieke woordstromen zoals het befaamde rondje rond de kerk, even uitwaaien in de buitengebieden. Dit zijn de mooiste vooruitzichten om ad hoc en preventief gezien tot mooi politiewerk te komen, althans vroeger was dat zo. 

Tegenwoordig maken iets teveel prioriteiten en verplichtingen een teneur in dit denkpatroon.

Ook een kalibrerende gevleugelde spreuk; je kunt niet niet communiceren omdat er zo’n 70% non verbaliteit bij komt kijken. Altijd ligt bij de politie voorbeeldgedrag en minimale preventie op de loer. Je bent altijd gezien, tenzij je in het donker in een camouflagepak in een greppel onder de struiken ligt en dan nog ben je gezien, want een langslopende snuffelende hond egaal van welk kaliber dan ook! zal contact proberen te maken of grommen of de volgende stap in zijn referentiekader ondernemen. Niet communiceren maar wel ruiken. De reuk is ook een communicatiemiddel, lijkt mij.

Enfin even later rijdt mijn collega met mij ernaast als co-pilot en naderen wij een stoplicht. Het verkeerslicht straal rood licht uit. Aan de overkant staan voetgangers. Een van hen maakt een eerste pas in strijd met rood licht in zijn richting gekeerd. Dan ziet hij de opvallende politieauto en zet subiet een pas terug. Mijn collega ziet deze manoeuvre niet maar ik wel. De doelloosheid van de een is niet die van de ander!!

Een mooi bewijs van de stelling dat iedereen gezien is, ook de burger en ook de opvallende politieauto. Blijkt dat het politie aura ongeveer een straal heeft van 100 m. Tegenwoordig in het DRONE tijdperk ook tot 110 meter verticaal in het luchtruim. Digitaal gezien zijn er geen of nauwelijks afstanden en is iedereen gezien.

Toeval:
Gisteren komt er informatie binnen dat er op een locatie een vuurwapen zou liggen. Ik word als wijkagent meegevraagd. Ik ken de personen en de locatie goed. De bevoegdheden en de beginselen worden opgetuigd en samen met HOVJ en machtiging gaan we op pad. Ik voorspel tegen mijn collega’s de te verwachten bejegening en de haken en ogen.

In de buurt van de locatie komt een bromfiets aangereden met daarop de bewuste persoon, toeval of niet? Gelet op de prioriteitenstelling rijden we door naar de locatie. We stappen uit. Mijn voorspellingen komen tot 3 cijfers achter de komma uit mbt de verbale reacties van de bewoners. We vinden geen verdachtmakingen en volgen de Wet nemen we afscheid van de locatie. We worden zelfs uitgenodigd op de barbecue. Het blijkt maar weer eens dat Toeval niet bestaat.

Vanmorgen ruimen we een hennepplantage in een woning in Limbricht . Misdaad anoniem informatie en specialistisch onderzoek maakt dat we kunnen en mogen binnentreden binnen de bepalingen van de wetgeving.

Nu volgt de administratieve afhandeling. En die is niet mals, dat mag duidelijk zijn.

In mijn wijken heb ik ook meldingen van hennepteelt in woningen. Hopelijk kunnen we ook hier binnen acceptabele tijd optreden en de illegale situaties ontmantelen.

Helaas is de politiecapaciteit nog altijd veel kleiner dan het aantal anonieme meldingen en werkaanbod. Vaak kunnen we dit niet inzichtelijk maken…

Gestaag ploeteren wij voort en blijven ons best doen. Wij moeten ons tenslotte aan de regels houden en binnen de bevoegdheden blijven opereren. Lastig maar wel fairplay.

Saturday, April 28, 2018

Roken in de auto
Afgelopen donderdag had ik middagdienst Noodhulp. Met collega Janneke moesten we met toeters en bellen van tatutatu uitrukken naar de autosnelweg A2 om een verdwaalde Litouwer van de A2 af te plukken. Na hem op zijn nummer gezet te hebben werd hij gedropt bij het treinstation in Sittard, behouden reis bezoeker. Tevens de discretionaire bevoegdheid van pardonneren toegepast mbt bevinden op de Autosnelweg. Hij vond NL niet meer zo leuk en zou linea recta terug gaan naar zijn geboorteland. Laten we het hopen dat hij zijn geluk thuis weer heeeeeeel snel vindt in zijn prachtige Oostblok!


Een tijdje later moesten de andere collega's vol aan de bak ivm een persoon waarbij vuurwapens en vuurwapengebruik niet uit te sluiten kon vallen. Wel of geen assistentie van het arrestatieteam werd reeds overwogen. De collega's zouden poolshoogte gaan nemen en optreden indien de veiligheidsrisico's binnen de aanvaardbare veilgheidsperken zouden blijven. De dienstdoende HOVJ had het druk en benadrukte de collega's om de veiligheid in acht te blijven houden.


Ik was op dat moment Han-Solo en reed preventief in #Grevenbicht en #Obbicht rond.


Ik wilde assistentie verlenen maar mijn GPS was niet ingeschakeld. Dat heb je wanneer je langer als een jaar niet in de dienst bent en dan Solo de Noodhulp meedraait. Google maps gaf mij enig respijt en ik toog in volle snelheid naar Geleen waar de plaats van het delict zich ergens in de Oranjerie !! voltrok.


Op weg daarheen meldden de collega's dat ze de verdachte reeds in de knip hadden. Die oen had zich op de weg begeven en voordat hij boeh of bah kon zeggen werd hij aangehouden zonder geweld of letsel. Pats-boem-paaf. Snel geruisloos en professioneel als een Sniper in de aanslag. Top van de collega's. Min komst was niet meer nodig want ze waren met de verdachte al onderweg naar Mestreech.


Om 19.30 uur ben ik wederom naar #Geleen getogen om collega Ger Welten en zijn vrouw te feliciteren met hun Koninklijk Lintje wegens decennia onophoudelijke verdiensten en tomeloze inzet bij Scoutingwerk Geleen. Mooi om dit te kunnen en willen betekenen.


Om 20.00 uur rij ik terug naar Sittard vanuit Geleen. Bij de verkeerslichten bij het voormalige hotel Riche wil ik rechtdoor naar Sittard maar stop ik ivm het rode verkeerslicht in mijn richting.


Wat ik dan zie doet mij uit mij bijkans uit mijn plaat gaan. Namelijk naast mij staat een auto om linksaf te gaan naar de Laan van Algarve in Gelaen.


Ik zie dat er drie personen in de kleine auto zitten met de ramen gesloten. De bestuurster heeft een sigaret in haar gezicht geplant. Naast haar zit oma. Achterin zit haar kind van ongeveer 4 jaar oud. Zij -moeder - rookt er vrolijk op los zoals vermoedelijk altijd zonder besef om de gezondheid van anderen in dit geval haar kindje.


Ik trek hun aandacht en ordonneer om het zijraampje te openen . De moeder schrikt en maakt pardoes haar sigaret uit. Ik spreek haar hier hierop aan. Mijn vocabulaire is meer eerlijk dan netjes. Zij deelt mede dat zij de sigaret toch uit heeft gemaakt. Ik deel haar mede dat dat komt omdat zij zich betrapt voelt door de familie hermandad door mijn persoontje. Man man man. In dit geval vrouw vrouw vrouw.


In België wordt roken in de auto met kinderen verboden. Was dat maar overal zo, ook in NL,


Ik vind roken in de auto sowieso minder sociaal en in het bijzonder als er kinderen in de voiture meereizen......


Even later maak ik het preventief rondje in #Grevenbicht en #Obbicht af.

Saturday, February 17, 2018

The Dark States Wisconsin - Milwaukee

De naam van Milwaukee lijkt qua uitspraak en tongval op de naam van het romige snoepgoed Milkyway! 


Wie kent milkyway niet de met melkchocolade omwikkelde luchtige zoete smakelijke lekkernij die smelt op de tong en diens gebruiker bijna verslaafd maakt aan de suikerexplosie. 

In tegenstelling tot  Milwaukee, een van de meest raciaal verdeelde en verarmde steden in de VS. Geweercriminaliteit en moordcijfers zijn er common = gewoontjes. Milwaukee explodeert letterlijk en figuurlijk. Door de wapenwedloop en de disharmonie tussen Afro-Amerikanen en de MPD, de plaatselijke politie. Volgens de documentaire The dark States.

De MPD - Milwaukee Police Departement, heeft veel te stellen in een van haar meest dodelijke buurten, district 5, met een moordcijfer van méér dan twaalf keer het nationale gemiddelde. De haat tegen de politie en lethal dealers gedoe onderling, groeit sterk door. 

De gewelddadigheden klotsen over de plinten van de armlastige gemeenschap. Alsof je water naar de zee draagt. Ik vraag me af of men er normaal kan functioneren zonder “hulpmiddelen” van welke brisante aard dan ook!

De documentaire > Link > The Dark States - geeft een meer dan min monotoon  gewelddadig beeld van Milwaukee, weer. Is dit beeld daarmee karakteristiek en realistisch? Ik denk van niet. Waarom? Er zitten altijd overheids- en partiële burgerbelangen tussen de hoop en wanhoop in Milwaukee. Zij vormen als het ware een barrière tussen een mogelijke anarchistische oppositie en de wetshandhaving. Good en Evil zijn net daar een eindeloos parallel.

Weet dat Milwaukee sinds 2013 met een grote kwantum leap-negatieve sprong, haar opwachting heeft gemaakt binnen de Top10 van hoogste aantal moorden in steden in de USA.

Het noorden van de stad wordt sinds jaar en dag gekweld door een te hoge desperated werkloosheids range, verder een totale uitzichtloosheid, toenemend wapengeweld en de vele moorden.

Immers iedereen boven de leeftijd van 18 jaar mag in de USA vuurwapens aanschaffen en legaal voorhanden hebben. In de ene Staatzijn er nog minder eisen dan in de andere. 

Jeetje. Shootings nemen eerder toe dan af.

Waardig en vaardig om kunnen gaan met vuurwapens is de hamvraag. De wapenwedloop bemoeit er zich niet mee, behalve dan het stimuleren van de verkoop en het steeds maar weer uitvinden van nieuwe snufjes en wanna haves! 

De politie in hun optreden wordt door sommige geïnterviewden – is er iemand onder hen die niet onder invloed is? - gezien als Anti African American.

Mijn beleving als wijkagent in Nederland is er een van kennen en gekend worden in de wijken. Naar problematieken in de wijk in je uppie toegaan en deze bespreken met alle partijen. Dit lijkt mij in Milwaukee hoogst brisant en not done, gelet op de documentaire.

De hoge werkeloosheid in Milwaukee gaat hand in hand met alcohol- en drugs misbruik en zorgen voor een negatief crimineel beeld van de maatschappij. 

De documentaire The Dark States belicht fragmentair het wonen en leven in Milwaukee. Veel kinderen hebben geen vader. Deze is of doodgeschoten of huist anoniem ergens anders, buiten zijn eigen schepping en eigen doorgeef verhaal! De straten zijn onveilig en voor men het weet of zich realiseert stopt er een auto en wordt munitie afgevuurd op slachtoffers, delinquenten of onschuldigen op de verkeerde plaats en tijd.

Soms staat er iemand op in Milwaukee. In dit geval een vrouw die voor moord in haar jeugd is veroordeeld maar het "licht" heeft gezien en nu zorg draagt voor kinderen uit de buurt. Zij heeft vuurwapens in huis en is niet bang om deze in te zetten. 

Ook in deze povere straten staan er social media fans te pas en te onpas die hun agressiviteit en gemoed voeding geven via hun duimen op de letterbak van de telefoon. Om deze in woorden om te vormen en voort te stuwen in de kanalen van allerlei vluchtige oncontroleerbare media. 

Met een druk op de Android-zendknop gaat een dergelijk signaal het digitale strijdperk in als een traploze onomkeerbare raket op zoek naar explosie, aandacht en verspreiding van woede en ongelijk. Wederhoor vindt soms plaats door op de onfortuinlijke media-verspreider het vuur te openen. 

De politie heeft de zware taak om al dit geweld in te tomen. Het MPD-optreden zal zonder meer alert en assertief zijn, zonder twijfel. 

Dan kijk ik op twitter en zoek de MPD op. Het valt mij op dat de MPD op Twitter hun doen en laten vertelt. Van vermissingen, aanhoudingsverzoeken, hulpverleningen van allerlei aard bv assistentie verlenen aan een vrouw die haar trouwring in de sneeuw is verloren. Net als hier bij ons!

The Milwaukee Police Department shares up-to-date, accurate information on combatting crime, fear and disorder in the community. Dial 911 in an emergency 


Maar ook herdenkt de MPD hun met pensioen gaande, gestorven en gevallen collegae al is het 40 - 50 jaar geleden.

Maar ondertussen gaat de wapenwedloop even snel als het eten en verlekkerd raken aan Milkyway’s.

De MPD doet goed werk, kijk maar naar de foto, 1969 guns confiscated. Een druppel op een gloeiende plaat, zo lijkt het te zijn.

Mij lijkt dat er nog plaatsen zijn waar het goed vertoeven is, wellicht ver te zoeken maar ze zijn er.......

PS; Wisconsin is opgebouwd door mensen ook uit Nederland. Namelijk een groep katholieke Nederlanders, bestaande uit voornamelijk arme keuterboeren uit Noord Brabant en Limburg, vertrok naar de staat Wisconsin, waar ze zich onder meer vestigden in Little Chute en Green Bay. Ook een grote groep Belgen vestigde zich in de graafschappen Brown County en Kewaunee County; 

Jaarlijks is er een Hollandfestival in Cedar Grove.


Sunday, February 4, 2018

Cybercops

We schrijven in mijn fantasierijke droom het jaar 2050. Mensen worden steeds ouder en de leeftijd van 175 jaar is voor iedereen binnen bereik als een laatste zekerheid. De menselijke gezondheid en de kwaliteit van leven is een High Tech gegeven. Liefde, geluk, maatschappelijke saamhorigheid behoren tot een ver en romantisch verleden. Werken en privé zijn een symbiose aangegaan van de uitkomsten van computer bits, bites en nerds. 

Oorlogen tussen landen worden niet meer gevoerd. Alleen datgene dat de persoonlijke cirkel van invloed raakt wordt nauwgezet bekeken, verdedigd en disposed.

Werkeloosheid bestaat niet meer. De ordeloosheid is gestegen tot onmetelijke hoogten. Regeringen gaan steeds sneller over de kop met hun witte boorden smoesjes en small talk. Misdaadcijfers reizen de pan uit. Elke woning heeft een hekwerk met stroom. Onverlaten en criminelen worden geëlektrocuteerd bij het passeren van deze beveiligde private area’s, opgeruimd staat netjes!

Mensen zijn bang en verschansen zich in hun koninkrijkjes. Zij kunnen zich bijkans niet meer buiten vertonen en/of verdedigen tegen de hedendaagse fucking violence.

Bendes organiseren zich steeds beter en grijpen de misdadige macht in plaats van de laffe regeringen onder de duim van multinationals. Landen zoals wij deze anno 2015 kenden zijn passé. Regeringen behelzen te grote oncontroleerbare continenten. Europa is een complete chaos, eender als de rest van de wereld.

Net als in The good old days is er een vorm van handhaving nodig. Echter niemand wil meer opstaan uit de overblijfselen van de bres van geweld van een neer gemaaide muur. De wet is een lachertje geworden. De uitvoering van de wet zoals men die in 2015 gewend is in de terminologieën van de trias politica zijn vergaan tot microscopische universele weggewaaide stofdeeltjes.

The time of the good old cops die je ongekunsteld kunt aansturen op alles wat kennelijk nodig is in de maatschappij is een vér gepasseerd station. Het recht van de sterkste is een onterechte waarheid onder het juk van giga bendes die de continenten hun wil opleggen en naar hun hand zetten. Daar ontkomt zogezegd niets en niemand meer aan.

In oude en vergane tijden zijn mensen bezig geweest met regeren en hebben zij in hun legitimatie de ordehandhaving van en door de politie in hun portefeuille gehad. Alleen de regeringen hebben de menselijke maat en beloning niet gegund aan de jongens en meisjes van Hermandad. 

Uitgeperst als op een oude gammele olijvenpers hebben de politiehandhavers hun liefde voor het vak en betrokkenheid verloren. Niemand is sindsdien meer opgestaan om het vak van politie uit te oefenen.

Aldus heeft computertijdperk van de high Tech nerds een kille oplossing geboden. Puur en alleen de menselijke onvrede heeft de ordeloosheid in de hand gewerkt. Waardoor de multinationals en machthebbers zich gedwongen hebben gevoeld tot machtshandhaving door een nieuw soort politie, de ACC Automatic Cyber Cops.

Voordelen ACCérs. Cyber Cops zijn geïmplementeerd met al het nodige feitenmateriaal. Zij zijn onverwoestbaar. Zij zeuren niet. De arbeidstijdenwet is op hen niet van toepassing. Salaris betaling en loonsverhogingen voor hen is niet nodig. De Cyber Cops hebben geen politie vakbonden meer nodig.

Ook interessant te benoemen is het feit dat zij geen rust nodig hebben. 24/24 7/7 zijn zij in de weer voor al de problemen die bestreden dienen te worden. Zij zijn correct en meedogenloos hard in hun optreden. Blessures kennen zij niet. Lichaamsonderdelen worden snel vervangen bij defecten. De Cyber Cops kennen geen angst, psychisch leed, stress of conditiegebreken.  

Zij zijn altijd in topvorm, exact en accuraat in optreden. Zij registreren alles wat op hun pad komt. Zij komen met de oplossing, goedschiks of kwaadschiks. In hun kielzog rijden ontelbare ambulances en auto’s van begrafenisondernemers mee om eventuele opponenten van het rechtssysteem op te vangen, te consulteren of naar hun laatste rustplaats (R.I.P) te begeleiden. De bureaucratie is uit den Boze, totally erased. Slechts één YouTube achtig filmpje als getuige van hun acties. Voldoende bewijs voor judge en jury.

De toekomst is ongewis. We worden veel te oud, te ongedurig en vooral ongelukkig. 

In 2015 had er een rem op gezet dienen te worden. Goedbetaalde politiemensen voor een goedbetaalde job met humane schriftelijke verantwoording naar justitie onder controle van het rechtssysteem van Napoleon, de code de penale. Nu is het bijna te laat. Het is 5 voor 12. De mensheid vlucht weg van moeder aarde door overbevolking, angst en de puinhopen van regeringen en zo.

De aarde staat op springen en dreigt uit haar enge voegen te barsten. Nieuwe leefruimtes worden geïnspecteerd (enterprises) op perspectieven voor menselijke repatriëring. Mars is een planeet bij uitstek met de meeste overlevingskansen voor aardse humanity, vooralsnog.

Het licht op aarde zal uitgaan op een wijze zoals de Maya’s al eeuwen profeteren, namelijk met een grote boem, over en uit met een oorverdovend en oogverblindend supernova dat miljarden jaren later nog kan worden gespot in de Andromeda nevel sterrenplaag.

De rem op wantoestanden kan nog steeds aangetrokken worden.

Aan waardering voor politie zit een reëel prijskaartje opgeplakt maar vooral goede pensioenvoorwaarden voor zware beroepen. #CAO politie2015    >

CAO Politie 2018,  het tij kan nog steeds gekeerd worden...

Sunday, December 17, 2017

Alfa Mannetjes


Ik denk dat dit blog een van mijn laatste politieblogs is. Sommige casussen zijn te onbelangrijk, te agressief of te gruwelijk om in letters vast te houden. Dus blijven zij (on)aangenaam in mijn hoofd ronddolen als persoonlijke politiebagage.

De betreffende nachtdienst met alle ingrediënten, was weg uit mijn gedachten horizon. Maar plotsklaps en onverhoeds duikt deze weer op in mijn hersenpan. Vreemd dat deze wormvormige hersenmaterie in staat is om herinneringen voor de dag te toveren, zomaar, opeens en zonder voorwaarschuwing.

Het is alweer een lange tijd geleden want ik draag nog het oude politie-kloffie met donkerblauwe polo’s afgezet met het politie embleem om toch nog wat politie uitstraling gestalte te kunnen geven.

Heel andere kleding dan tegenwoordig. Ik heb deze nachtdienst de noodhulpdienst samen met collega Terence.

Het is weekend, het is zomer en het is warm. Veel mensen zijn op straat en in de cafés door de aangename temperaturen. Kortom een hele leuke stap avond voor de meesten, maar niet voor allemaal. Dit blijkt ons later in de nacht als de sterren flonkeren aan de hemel en de agressie en drankmisbruik bij sommigen toeneemt. Ik kom hier zo dadelijk op terug,

Een leuke anekdote met Terence is me al heel wat jaartjes bijgebleven. Tijdens de IBT training ook weer eens net voor de zomer wordt er gedifferentieerd getraind door hem en mij als gelegenheidsduo. Niet echt want sportief soort zoekt nu eenmaal sportief soort. Ik heb zelf judo lesbevoegdheid en ook het pugilisme is mij niet vreemd. Terence, die heeft ook een warm hart voor de vechtsport en zelfverdediging.

Dan zijn Terence en ik lekker aan het matten op de mat. Staande, op de grond, met bokshandschoenen aan en met blote voeten op de tatami in het oefencentrum in Kerkrade. Uit ons arsenaal toveren wij tal van Judo grepen, armklemmen en grondgevechten en rijgen dit als een parelsnoer aaneen.

Wij blijven sportief en gunnen elkaar om te kunnen oefenen en uit te proberen. De docent kijkt af en toe op bij de harde tatami geluiden en schudt meewarig zijn hoofd. Onafgebroken zijn we ongeveer 45 minuten vol aan de bak aan het zwoegen vol plezier. Op zijn lijf stoot ik iets harder. Dan staat Terence met zijn rug tegen de muur o.i.d. Ik sluit hem sportief in en hij kan geen kant meer op. Ik plaats snel en hard een stoot en raak hem gedecideerd maar intensief op zijn lijf. Hij valt naar achteren en plotsklaps (wat een woord hé) is er een harde knal te horen en iedereen in de ruimte kijkt op. 

Terence en ik staan dan reeds buiten in het felle zonlicht. Ik heb hem als het ware naar buiten geslagen door de nooddeuren heen. 

Lachend lopen we weer naar binnen en herbeginnen. Even later zegt de docent dat de les om is. We blijven lachen om elkaars respect en sportiviteit. Terence en ik zijn vaak aan het stoeien, ook aan het bureau. Een keer val ik met mijn hoofd een fractie naast de harde toplaag van een bureau terwijl ik hem achterwaarts torpedeer. Dan spreken Terence en ik af dat we zulks niet meer moeten doen, behalve dan in het IBT centrum J. Voor zover deze anekdote.

Deze nachtdienst cirkelen wij –aangedreven door het meldingenpatroon- als roofvogels in en rondom het centrum. Ik kan mij niet veel van andere taken herinneren, behalve dan de 2 hierna volgende casussen.

Door het warme weer in combinatie met alcohol misbruik zijn opstootjes en ruzie niet ondenkbaar. Zo ook is deze nacht geen uitzondering hierop. Dan krijgt een vermeend Alfa mannetje een klap voor zijn kanis. Ik zei al vermeend Alfa mannetje, maar deze dus niet. Want hij gaat in de luwte om hulp vragen via zijn gsm. Even later komen tal van dikke auto’s met woeste personen erin, “aangevlogen” vanuit de periferie in het donker., getergd tot op het bot. Het op de borst gebonk van een gorilla valt bij dit Alfa gedrag in het niet.

De dader die het vermeende Alfa mannetje geklapt heeft is er tussenuit geknepen als een dief in de nacht. Hij heeft kennelijk zijn zegeningen geteld en de naderende verliesronde wil hij ogenschijnlijk niet op zijn palmares bijschrijven.

De politie inclusief Terence en ik zijn met het normale aantal aan dienders aanwezig. Deze Alfa bedoening moet men niet teveel podium gunnen, dus doen we dat ook niet. We sussen de situatie en het lont komt deze nacht niet in het Kruidvat tot een helse ontploffing. Ik ken de SUV-Alfa’s en praat met hen. Hun dreigementen-taal wordt afgedaan als gebazel en op de ware minieme grootte ingeschat en geklasseerd onder de noemer “NOT very important”!

De Alfa's hebben hun spierballen kunnen tonen. Helder is het feit dat wij als politie hier verder geen werk aan krijgen want er wordt geen aangifte gedaan. Eigen richting is kennelijk hun toon.

De cafés lopen uit want het sluitingsuur is aangebroken en de mensen drommen nog ff op de markt samen voor een verbaal luid afzakkertje. Wij dienders houden nog toezicht op deze openbare orde hotspot zo als te doen gebruikelijk en evalueren nog even de Alfa oppositie.

Dan plots komt de OC (operationeel Centrum) met een prioriteit 1 melding. Ergens in ons bewakingsgebied is een oudere mevrouw door de buurman mishandelt en ligt –mogelijk gewond- in haar woning. De buren hebben meteen de politie gebeld want zij kunnen niet in haar woning omdat de toegangsdeur gesloten is. De hulpeloze mevrouw is wel bij bewustzijn maar kan op dat moment de deur niet openen. Dit vereist onmiddellijke actie. Dus geven we snel "gas" bij.

Ik ken de straat waar het gebeurd is en de verdachte. Ik spreek af met de leidinggevende dat we snel ter plaatse moeten gaan met niet teveel surveillances. Er kan altijd nog geplust worden indien nodig.

Wel is voorzichtigheid geboden want niemand kan een willekeurige situatie precies inschatten. We zijn snel ter plaatse. De vrouw is bij bewustzijn  en de deur is geopend. De oudere mevrouw is perplex over het gedrag van haar buurman die uit zijn pan gesprongen is en haar agressief benaderd heeft.

Zij doet aangifte. Het is heterdaad en de aanhouding van de verdachte kan niet uitgesteld worden. We hebben geen machtiging tot binnentreden. Maar zoals ik al zei, ik ken de verdachte. Hij is een heel apart figuur die moeilijk te duiden is door veelvuldig drankmisbruik vaak in combinatie door de katalysator die drank met medicamenten teweeg brengt. Dan gaan meestal bij hem alle trossen los en dan moet er iets gebeuren, zo schijnt het met hem te doen gebruikelijk te zijn! Daar zijn de nodige maatschappelijke instanties - waaronder ook uw politie - al lang en breedschalig mee bezig.

We spreken af dat ik aanbel en hem naar buiten beweeg om zodoende snel over te kunnen gaan tot zijn aanhouding. Ik bel aan. Terence staat bij me. De verdachte opent de deur en ik stel mij voor en zeg waarvoor ik kom. Ik reik hem mijn han-d en trek hem snel naar voren zijn woning uit. Dan wordt hij gefixeerd tegen de buitenmuur door Terence en mij, geboeid en door andere collega’s afgevoerd.

Achteraf blijkt het slachtoffer ernstig geschrokken te zijn en vallen haar verwondingen mee. Het is meer te doen om de schrik en de agressie die haar niets vermoedend ten deel is gevallen.

Het dossier van de verdachte is weer een casus dikker geworden en door intensieve maatschappelijke toegepaste zorg is hij uit zijn woning gezet.

Met hem is het altijd explosief en maatschappelijk gezien, altijd dweilen met de kraan open.

Een langdurige oplossing is in al de jaren waarin hij met zijn "Struggeling For his life" bezig is, niet gevonden en helemaal niet door hem zelf. 

Sommige personen willen of kunnen nu eenmaal niet anders. Alsof het genetisch bepaald is,

groeten Han